Adalet!

45 yıllık hukuk tecrübemi ve güncel olarak yapmış olduğum faaliyetlere buradan ulaşabilirsiniz.

makaleler /GÜNCEL MAKALELER

Kamu Denetçiliği(Ombudsmanlık) veAnayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı


Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU
Kamu Denetçiliği(Ombudsmanlık) veAnayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı / FENDOĞLU
2013/ 4 Ankara Barosu Dergisi 23 /H A K E M L İ

Öz
Kamu denetçisi, yapılan haksızlıkları ortaya koymak, takdir yetkisinin kötüye kullanılmasını
engellemek, mevzuata saygılı olmayı Devamı...

makaleler /GÜNCEL MAKALELER

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ)

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU (ANAYASA ŞİKÂYETİ)

                    Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLUI. BİREYSEL BAŞVURU HAKKI:

Günümüzde, temel hakların korunması amacıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu, sayısı 40’ı aşan uygar ülkelerde kabul edilmektedir. Bu yol, hukuk devleti ilkesinin daha mükemmel bir biçimde gerçekleştirilmesine ve bunun en önemli unsurlarından biri olan devlet organlarının yapt Devamı...

makaleler /GÜNCEL MAKALELER

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE OMBUDSMANLIK

KÜRT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ VE OMBUDSMANLIK Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOGLU 15 Haziran 2012 tarihinde TBMM tarafından kabul edilen Kamu Denetçiliği Kurumunun Kürt sorunu gibi önemli bazı problemlerin çözümünde katkıları olabilir. 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halk oylaması ile halkın yaklaşık % 58’i tarafından kabul edilen Anayasa değişikliği oylaması sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumunun anayasal bir Devamı...
Hukuk Destanı © 2011 Masters