Adalet!

45 yıllık hukuk tecrübemi ve güncel olarak yapmış olduğum faaliyetlere buradan ulaşabilirsiniz.

akademik /Akademik Çalışmalar

1876 ANAYASASI VEYA MONARŞİK MODERNLEŞME DÖNEMİ

Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu2
“Ey oğul, şunu unutma! İnsanı yaşat ki, Devlet yaşasın.”
Şeyh Edebali.
1876 ANAYASASI VEYA MONARŞİK MODERNLEġME DÖNEMİ (1876-1908)1
1 Bu makale yayımlanmıştır; Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Editörler: H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara, 2002, C. XIV, ss. 739-750. 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi.
I. GENEL OLARAK:
Doğunun kültür ve uygarlığını, kendi uygarlığı ile karşı Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

AMERIKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN MİSYONERLERİ VE OSMANLI DEVLETİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNİN MİSYONERLERİ VE OSMANLI DEVLETİ 1
1 Bu makale yayımlanmıştır; Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Editörler: H. Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Ankara, 2002, C. XIV, ss. 189-196. 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 3 Eren, M. Cevat, ”Tanzimat”, Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, C.XI, ss. 709-765, s. 725. Ama 1850 yılında Protestan Ermeniler ayrı bir cemaat olarak Babıali tarafından tanınmışt Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

İSTİNAF MAHKEMELERİ

YARGI REFORMU IŞIĞINDA İSTİNAF MAHKEMELERİNİN YENİDEN KURULMASI SORUNU
Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu

1 “Yargı Reformu Işığında İstinaf Mahkemelerinin Yeniden Kurulması Sorunu”, Cumhuriyet ve Hukuk Sempozyumu’na sunulan bildiri, Düzenleyen Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve D. Ü. Hukuk Fakültesi, (Diyarbakır, 22-23 Ekim 1998). Bu sempozyumdaki bildiriler yayımlanmıştır; Yayımlayan D.Ü. Rektörlüğü, Diyarbakır-2000, ss. 106-115.
2 Kunter-Yenisey, M Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

ÖZGÜRLÜK VE 1982 ANAYASASI

ÖZGÜRLÜK VE 1982 ANAYASASI 1
1 Bu bildirinin İngilizce özeti, 5-8 Şubat 1999 tarihinde Strasbourg’da “Internatıonal Lawyers Conference” da bildiri olarak sunulmuştur. Türkçesi ise, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan, Prof. Dr.Faruk Erem’e Armağan, kitabında yayınlanmıştır, Ankara, ss. 245-275.
2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi. 3 Tanör, Bülent, Ýki Anayasa, 57.
Doç Dr. H.Tahsin Fendoğlu
I. 1982 ÖNCESI TÜRK ANAYASALARI: 1876 Kanuni Es Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA ÜZERINE

ÖZGÜRLÜKÇÜ ANAYASA ÜZERİNE1
1 Bu makale, Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanan Prof. Dr. Faruk Erem Armağanı’nda yayımlanmıştır; s. 245-275; TBBY no. 8, Ankara, 1999. 2 Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. 3 Çağlar, “Anayasanýn Hukuku ve Anayasanýn Yargýcý Yenilenen Anayasa Kavramý Üzerine Düşünceler”, s. 13, dn. 1. 4 AGIK süreci için bk. Gökçen Alpkaya, AGÝK Sürecinden AGIT’e Ýnsan Haklarý, Kavram Yayýnlarý, Ýst. 1996. Devamı...
Hukuk Destanı © 2011 Masters