Adalet!

45 yıllık hukuk tecrübemi ve güncel olarak yapmış olduğum faaliyetlere buradan ulaşabilirsiniz.

akademik /Akademik Çalışmalar

PİRİ REİS VE AMERİKA

1 Bu makale, şu kitap çalışmamızın içinden alınmıştır; Fendoglu, Hasan Tahsin, Modernleşme Bağlamında Osmanlı Amerika İlişkileri (1786-1929), Kamu Hukuku Açısından Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Beyan Yayınları, İstanbul, 2002.
AMERİKA’NIN KEŞFİ SORUNU1
“Homo sum humani nihil a me alienum puto” (İnsanım, insani olan hiç bir şey bana yabancı sayılmaz”. Terentius. “La tarifi’l-hakka bi’r-ricali, i’rifi’l-hakk ta’rif ehlehü”. (Gerçe Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

TÜRK CEZA KANUNUNUN 301. MADDESİNİN ANALİZİ VE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

1 Bu makale, Hukuk Gündemi Dergisi, Ankara, Sayı 4, 2006/ Mart-Nisan-Mayıs, ss. 25-27’de yayımlanmıştır.
TÜRK CEZA KANUNUNUN 301. MADDESĠNĠN ANALİZİ VE DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ 1
Prof. Dr. Hasan T. FENDOĞLU
Eski Türk Ceza Yasası'nın "tahkir ve tezyif" suçunu cezalandıran ve "Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz" cümlesi korunan 159. maddesi, yeni Ceza Yasası'nda 301. maddesi olarak etkinliğini sürdürmektedir.
İfade özgü Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

TURKİYE- AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (AGİT) İLİŞKİSİ

AGĠT’ İN GÜVENLĠK BOYUTU
Doç. Dr. H. Tahsin Fendoğlu1
I.
Osmanlı İmparatorluğu altı asır boyunca Avrupa’nın bir parçası olup, Avrupa’da bulunan topraklarına Asya ve Afrika’dan daha çok önem vermekteydi. Yüzyıllarca Avrupa ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler içerisinde olan Osmanlı, çok dinli, çok etnik ve çok kültürlü bir devletti. Osmanlı, yüzyıllarca Hristiyan ve Yahudi kültürleri ile engin bir barış içerisinde yaşamıştır; Hris Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

ULUSLAR ARASI DÖKÜMANLARDA TERÖRİZM

1 Bu makale Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 27-29 Mart 2000 tarihinde düzenlenen, “Uluslarararası Doğu ve Güneydoğu’da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu (Terör, Etkileri ve Çözüm Önerileri)” na sunulmuştur. Bu Sempozyum bildirileri yayımlanmıştır; Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Elazığ, 2000, ss. 757–769.
ULUSLARARASI BELGELERDE TERÖRİZM1
“Güvenlik ve insan hakları biribiriyle çatışan iki kavram değildir”.1
1 Maurice Cransto Devamı...

akademik /Akademik Çalışmalar

ULUSLARARASI INSAN HAKLARI BELGELERININ UYGULANMASINDA BAGIMSIZ ÖLÇÜ NORM VEYA DESTEK ÖLÇÜ N

1 Bu makale, Anayasa Mahkemesinin 38. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Düzenlenen “Temel Hak ve Özgürlüklere ilişkin Uluslar arası Normların İç Hukukumuza Etkileri” konulu Anayasa Yargısı
ULUSLARARASI ĠNSAN HAKLARI BELGELERĠNĠN UYGULANMASINDA “BAĞIMSIZ ÖLÇÜ NORM” VEYA “DESTEK ÖLÇÜ NORM” SORUNU1:
I. GĠRĠġ:
Batı tipi Anayasacılığın iki temel ilkesi vardır; devletin çatısını belirlemek ve bireyin özgürlüğünü / temel haklarını korumaktı Devamı...
Hukuk Destanı © 2011 Masters